Kartleggingsprosjekter Geovekst

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL31 Meråker-Tydal 2023 Trøndelag Tydal,
Meråker,
Åfjord
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHTL31 Åfjord drone 2023 Trøndelag Åfjord,
Tydal,
Meråker
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHTL21 Nærøysund 2022 Trøndelag Nærøysund,
Bindal
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
LACHTL12 Melhus-Skaun-Orkland-Midtre Gauldal 2021 Trøndelag Midtre Gauldal,
Melhus,
Skaun ...
2021 Levert FKB, Laser, Ortofoto
LACHTL11 Indre Namdal 2021 Trøndelag Røyrvik,
Grong,
Namsskogan ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHTL16 FKB-C etter omløp 2021 Trøndelag Melhus,
Orkland,
Skaun ...
2021 Pågående FKB
LACHTL02 Frøya 2020 Trøndelag Frøya 2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL04 Inderøy-Steinkjer 2020 Trøndelag Steinkjer,
Inderøy,
Snåsa ...
2020 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
LACHTL07 Røros 2020 Trøndelag Os,
Røros,
Holtålen ...
2020 Levert FKB, Ortofoto
LACHTL01 FKB-C Trøndelag 2020 Trøndelag Nærøysund,
Flatanger,
Osen ...
2020 Pågående FKB
LACHTL03 Høylandet-Overhalla-Leka 2020 Trøndelag Leka,
Høylandet,
Namsos ...
2020 Levert FKB, Ortofoto
LACHTL91 Hemne-Snillfjord 2019 Trøndelag Orkland,
Heim,
Hitra ...
2019 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
LACHTL92 Melhus 2019 Trøndelag Trondheim,
Midtre Gauldal,
Melhus ...
2019 Avsluttet Ortofoto
LACHTL93 Oppdal 2019 Trøndelag Oppdal,
Rennebu,
Sunndal ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL94 Osen-Roan 2019 Trøndelag Åfjord,
Osen,
Flatanger ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL95 Stjørdal-Levanger-Verdal-Frosta 2019 Trøndelag Stjørdal,
Levanger,
Selbu ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHST81 Orkdal-Meldal-Frøya 2018 Trøndelag Orkland,
Heim,
Frøya ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL81 Indre Fosen 2018 Trøndelag Indre Fosen,
Inderøy,
Ørland ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL82 Namsos-Vikna-Nærøy 2018 Trøndelag Nærøysund,
Namsos,
Overhalla
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL83 Grong-Namsskogan 2018 Trøndelag Grane,
Namsskogan,
Grong
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHTL85 - Historiske ortofoto 2019 Trøndelag 2018 Avsluttet Ortofoto