Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Landsoversikt

Antall kommuner i Norge som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 300

Velg en kommune eller et fylke
Fylkesnr. Fylke Kommuner som geosynkroniserer
03 Oslo 0 av 1
11 Rogaland 23 av 23
15 Møre og Romsdal 18 av 26
18 Nordland 16 av 41
30 Viken 51 av 51
34 Innlandet 46 av 46
38 Vestfold og Telemark 23 av 23
42 Agder 24 av 25
46 Vestland 40 av 43
50 Trøndelag 29 av 38
54 Troms og Finnmark 30 av 39
  Geosynkroniseringskommune