Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Antall kommuner i Agder som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 24/25

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
4201 Risør Geosynkronisering
4202 Grimstad Periodisk ajourhold
4203 Arendal Geosynkronisering
4204 Kristiansand Geosynkronisering
4205 Lindesnes Geosynkronisering
4206 Farsund Geosynkronisering
4207 Flekkefjord Geosynkronisering
4211 Gjerstad Geosynkronisering
4212 Vegårshei Geosynkronisering
4213 Tvedestrand Geosynkronisering
4214 Froland Geosynkronisering
4215 Lillesand Geosynkronisering
4216 Birkenes Geosynkronisering
4217 Åmli Geosynkronisering
4218 Iveland Geosynkronisering
4219 Evje og Hornnes Geosynkronisering
4220 Bygland Geosynkronisering
4221 Valle Geosynkronisering
4222 Bykle Geosynkronisering
4223 Vennesla Geosynkronisering
4224 Åseral Geosynkronisering
4225 Lyngdal Geosynkronisering
4226 Hægebostad Geosynkronisering
4227 Kvinesdal Geosynkronisering
4228 Sirdal Geosynkronisering