Kartleggingsprosjekter Geovekst

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI35 Østfold 2023 Oslo og Viken Sarpsborg,
Råde,
Fredrikstad ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI37 Viken Vest 2023 Oslo og Viken Bærum,
Jevnaker,
Ringerike ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI36 Nedre Romerike 2023 Oslo og Viken Lørenskog,
Nittedal,
Lillestrøm ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI33 Follo 2023 Oslo og Viken Indre Østfold,
Vestby,
Nordre Follo ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI31 Buskerud 2023 Oslo og Viken 2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI21 Østfold FKB 2022 Oslo og Viken Aremark,
Moss,
Marker
2022 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI23 Viken laser 2022 Oslo og Viken Drammen,
Kongsberg,
Bærum ...
2022 Pågående FKB, Laser
LACHVI22 Lier Asker Bærum 2022 Oslo og Viken Bærum,
Asker,
Lier
2022 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI24 Øvre Romerike 2022 Oslo og Viken Nes,
Gjerdrum,
Ullensaker ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI25 Follo skråfoto 2022 Oslo og Viken Vestby,
Indre Østfold,
Nordre Follo ...
2022 Pågående Ortofoto
LACHVI12 Buskerud 2021 Oslo og Viken Sigdal,
Drammen,
Kongsberg ...
2021 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVI13 Asker Bærum 2021 Oslo og Viken Asker 2021 Avsluttet Ortofoto
LACHVI14 Nedre Romerike 2021 Oslo og Viken Nittedal,
Aurskog-Høland,
Lørenskog ...
2021 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVI16 Hadeland Ringerike 2021 Oslo og Viken Ringerike,
Jevnaker,
Lunner ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHVI11 Østfold FKB 2021 Oslo og Viken Våler,
Sarpsborg,
Fredrikstad
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHVI17 Follo 2021 Oslo og Viken Nordre Follo,
Frogn,
Nesodden ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHVI18 Viken laser 2021 Oslo og Viken Nittedal,
Ås,
Nordre Follo ...
2021 Levert FKB, Laser
LACHVI19 Østfold skråfoto 2021 Oslo og Viken 2021 Levert Ortofoto
LACHVI07 Østfold FKB 2020 Fotografering Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Råde ...
2020 Avsluttet Ortofoto
LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Fotografering Oslo og Viken Hurdal,
Nannestad,
Gjerdrum ...
2020 Levert FKB, Laser, Ortofoto
LACHVI05 Follo 2020 Oslo og Viken Oslo,
Indre Østfold,
Vestby ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVI06 Asker Bærum 2020 Fotografering Oslo og Viken Bærum,
Asker
2020 Avsluttet Ortofoto
LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Fotografering Oslo og Viken Ringerike,
Hole
2020 Avsluttet Ortofoto
LACHVI02 Hallingdal 2020 Oslo og Viken Ål,
Hol,
Nesbyen ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Ringerike,
Hole
2020 Avsluttet FKB
LACHVI06 Asker Bærum 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Bærum,
Asker
2020 Avsluttet FKB
LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Hurdal,
Nannestad,
Gjerdrum ...
2020 Levert FKB
LACHVI07 Østfold FKB 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Råde ...
2020 Avsluttet FKB
LACHØS91 Østfold FKB 2019 Oslo og Viken Rakkestad,
Halden,
Skiptvet ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHØS92 Sarpsborg og Fredrikstad ortofoto 2019 Oslo og Viken Skiptvet,
Halden,
Rakkestad
2019 Avsluttet Ortofoto
LACHBU91 Numedal 2019 Oslo og Viken Rollag,
Flesberg,
Nore og Uvdal
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHOA91 Nedre Romerike 2019 Oslo og Viken Lillestrøm,
Lørenskog,
Aurskog-Høland ...
2019 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
LACHOA92 Asker 2019 Oslo og Viken Asker 2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHØS81 Østfold Sør 2018 Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Moss
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHØS82 Indre Østfold 2018 Oslo og Viken Indre Østfold,
Marker,
Aremark ...
2018 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
LACHBU81 Buskerud Sørøst 2018 Oslo og Viken Asker,
Lier
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHOA81 Follo 2018 Oslo og Viken Vestby,
Nordre Follo,
Frogn ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHOA82 Nes 2018 Oslo og Viken Nes 2018 Avsluttet FKB, Ortofoto