Kartleggingsprosjekter Geovekst

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG31 Agder sør Agder Lindesnes,
Lillesand,
Kristiansand ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHAG32 Agder nord Agder Åseral,
Bygland,
Valle ...
2023 Pågående FKB
LACHAG33 Agder vest Agder Farsund,
Flekkefjord,
Lyngdal ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
LACHAG34 Agder øst Agder Risør,
Gjerstad,
Arendal
2023 Levert Ortofoto
LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal Agder Lyngdal,
Lindesnes,
Farsund
2023 Pågående Ortofoto
LACHAG23 Historiske flyfoto, Agder Agder 2022 Pågående Ortofoto
LACHAG21 Vegårshei og Åmli Agder Froland,
Åmli,
Vegårshei ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
LACHAG22 Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal Agder Lyngdal,
Lindesnes,
Kristiansand ...
2022 Levert FKB, Ortofoto
LACHAG25 Arendal og Tvedestrand Agder Arendal,
Tvedestrand,
Froland ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
LACHAG26 Agder FKB-C Agder Sirdal,
Lyngdal,
Bygland ...
2022 Levert FKB
LACHAG27 Skråfoto, Lindesnes Agder Kristiansand,
Lindesnes,
Lyngdal
2022 Levert Ortofoto
LACHAG04 Skråfoto i Agder Agder Kristiansand,
Iveland,
Vennesla ...
2021 Avsluttet Ortofoto
LACHAG12 Kristiansand og Vennesla Agder Kristiansand,
Vennesla,
Lindesnes ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHAG11 Froland og Åseral Agder Åseral,
Froland,
Arendal ...
2021 Pågående FKB, Ortofoto
LACHAG13 Flekkefjord og Kvinesdal Agder Flekkefjord,
Kvinesdal,
Farsund ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
LACHAG01 Agder 2020 Agder Flekkefjord,
Kvinesdal,
Sirdal ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHAG02 Kristiansand Agder Kristiansand 2020 Pågående FKB, Laser
LACHAG03 Arendal 2020 Agder Arendal,
Grimstad,
Tvedestrand
2020 Pågående FKB
LACHVA91 Kristiansand Agder Kristiansand,
Vennesla
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVA92 Agder Agder Bygland,
Åseral,
Valle ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHAA93 Arendal Agder Arendal,
Grimstad,
Froland
2019 Pågående FKB, Ortofoto
LACHVA81 Kristiansand Agder Kristiansand,
Lillesand,
Birkenes ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVA82 Marnardal, Audnedal og Songdalen Agder Lyngdal,
Vennesla,
Kristiansand ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
LACHVA83 Lyngdal, Lindesnes og Kvinesdal Agder Lyngdal,
Kvinesdal,
Lindesnes ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto